Toiminta

 

TOIMINTA-AJATUS

Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimivat, ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt ammattiosaston jäsenyyteen ja huolehtia jäsentensä ammatillisesta ja taloudellisesta edunvalvonnasta ja auttaa heitä toimimaan aktiivisesti omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa ajamisessa.

JÄSENKUNTA

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toimialueella ansiotyössä oleva tai toiminta-alueella asuva työtön sääntöjen 2. & 1. momentissa tarkoitettu henkilö.

Tehyn Äänekosken toimialueena on Äänekoski ja Konnevesi.

Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen ammattiosastoon.